Priehrada v Klauze    pred rekonštrukciou v r. 2014
Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj V i t a j t e   v   S l o v e n s k o m   r a j i Vitajte Príhovor Príhovor Kam ísť Kam ísť Prístup Prístup Informácie Informácie Slovensky English