Misové   vodopády:    Očakávania   počas   pochodu   korytom   Suchej   Belej   určite   splní   táto   sústava vodopádov   a   rebríkov.   Uprostred   sezóny   tu   občas   začínajú   kolóny   a   zápchy,   teda   príjemnejšie   sa   tu chodí mimo turistického náporu. Ale nie je to zas také hrozné ako občas na cestách pri Bratislave.    
Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj Roklina   S u c h á   B e l á
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3