Hrabušice - Podlesok: vstup do areálu turistického strediska. Hlavná časť (kemp, občerstvenie, infocentrum...) je vpravo za stromami. Údolie oproti vpravo je najnavštevovanejšia roklina Suchá Belá. Stredisko Podlesok má v ponuke samostatnú sekciu. Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj T u r i s t i c k é   c e n t r á