Havrania   skala       je   najznámejším   a   najnavštevovanejším   výhliadkovým   miestom   centrálnej   a južnej   časti   Slovenského   raja.   Môžeme   sa   na   ňu   dostať   z   rôznych   smerov,   ale   najviac   turistov   sa tam   asi   vyberá   od   Stratenskej   píly.   Zaujímavý   je   náučný   chodník   Občasný   prameň   -   Havrania skala. Masív Havranej skaly ukrýva niekoľko jaskynných priestorov.
Foto: Kristian Slimak, 2005
Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj H a v r a n i a   s k a l a