Hrabušice - spádová obec, cca 2100 obyvateľov. SZ brána do Národného parku Slovenský raj. Obec prevádzkuje autokemp Podlesok. R-K kostol z polovice 13. stor., sakrálne pamiatky Majstra Pavla z Levoče. Možnosť jazdy na koňoch. Reštaurácie v obci i na Podlesku. Hrabušice Betlanovce Spišský Štiavnik Vysoké Tatry Podlesok Hornád Hornád Hornád smer Spišský Štvrtok Foto: Ladislav Janiga Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj H r a b u š i c e