Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj J a s k y n e   v   o k o l í Belianska: Važecká: Zlá diera: Demänovské jaskyne: Ochtinská aragonitová:
V   smere   na   Ždiar   neďaleko   tatranskej   osady   Tatranská   Kotlina.   Z   Hrabušíc   cca   40   km. Prístup   cez   Sp.   Štvrtok,   Jánovce,   Kežmarok   v   smere   Ždiar,   prípadne   Poprad,   Starý Smokovec a vpravo smer Ždiar. Prehliadka cca 70 minút, prístup cca 20 minút pešo.
V   smere   na   Prešov   pri   Fričovciach   odbočiť   na   Lipovce   a   pred   obcou   Lačnov pokračujeme     20     minút     pešo.     Prehliadka     cca     40     minút.     Jaskyňa     bez elektriny,    dostanete    lampy    karbidky,    prípadne    si    treba    priniesť    vlastné svetlo. Z Hrabušíc cca 50 km.        Pozri    www.zladiera.sk  
V   nízkotatranskej   Demänovskej   doline   južne   od   Liptovského   Mikuláša,   z   Hrabušíc cca   90   km.   Sprístupnené   sú   Demänovská   jaskyňa   slobody    (dva   okruhy:   60   alebo   100 minút) a Demänovská ľadová jaskyňa  (cca 45 minút). Vysoká návštevnosť.
V   smere   na   Rožňavu   cez   Hranovnicu   cca   75   km,   trasa   sa   skráti   cca   o   15   km   cez sedlo   Kopanec.   Odbočka   k   jaskyni   je   za   dedinou   Štítnik   v   smere   na   Jelšavu.   Jedna   z mála jaskýň podobného charakteru na svete! Prehliadka cca 30 minút.
Na    JZ    okraji    dediny    Važec    v    smere    na    Liptov    (Žilinu).    Z    Hrabušíc    cca    45    km. Prehliadka trvá cca 25 minút.
Info o týchto jaskyniach:    www.ssj.sk/sk/jaskyna/13-belianska-jaskyna