Významné   turistické   centrum   uprostred   Slovenského   raja   a   dôležitá   križovatka   turistických   trás   zo   všetkých   smerov:   z   Podleska,   z   Prielomu Hornádu,   z   Letanovského   Mlyna,   z   Čingova,   z   Bieleho   potoka,   do   hornej   časti   Kyseľa   a   v   smere   na   Poľany   a   Glac.   Na   obrázku   pohľad   na kláštoriskovú lúku ponad roklinu Kyseľ z hrebeňa medzi Kyseľom a Sokoľou dolinou. Vzadu v hmle je Hornádska kotlina.
Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj K l á š t o r i s k o