Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj K l á š t o r i s k o
Významná   križovatka   turistických   trás   zo   všetkých   smerov:   z   Podleska,   z   Prielomu   Hornádu,   z   Letanovského   Mlyna,   z   Čingova,   z Bieleho   potoka,   do   hornej   časti   rokliny   Kyseľ   a   v   smere   na   Poľany   a   Glac.   Na   obrázku   menej   známy   pohľad   na   kláštoriskovú   lúku ponad roklinu Kyseľ z hrebeňa medzi Kyseľom a Sokoľou dolinou. Vzadu v hmle je Hornádska kotlina.