Kláštorná roklina  Dostaneme   sa   do   nej   z Prielomu   Hornádu   priamo   od Lanovej      lávky      -      tretieho premostenia        Hornádu        v smere     od     Podleska     (1.     = Hrdlo     Hornádu     -     začiatok prielomu,      2.      =      Reťazová lávka, 3. = Lanová lávka). Je    to    odbočka    vpravo hore         dolinou,         značená zelenou      a      žltou      farbou. Zelená    vedie    hore    roklinou, žltá     sa     za     chvíľu     odpojí vpravo   -   je   to   zostupná   trasa z Kláštoriska.
Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj K l á š t o r n á   r o k l i n a