Poniklec   slovenský   -   Pulsatilla   slavica:    Rozkvitá   veľmi   skoro   na   jar   (III.-IV.),   dobre   sa   mu darí na slnečných, skalnatých svahoch roklín a horských hrebeňov.  
Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj Ch r á n e n é    r a s t l i n y Prvosienka holá Žltohlav európsky Poniklec slovenský Kortúza Matthiolova Soldanelka karpatská Črievičník papučka Šafran jarný Plamienok alpínsky Jazyčník sibírsky Trčuľa jednohľuzá Tis obyčajný