Bočný (Malý) Kyseľ Bočný (Malý) Kyseľ Vyšný (Veľký) Kyseľ Vyšný (Veľký) Kyseľ Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj R o k l i n a   K y s e ľ - FERRATA
Veľký   požiar   v   r.   1976   postihol   svah   Kyseľa   oproti   Kláštorisku   (na   obr.),   čiastočne   i   svah   za   hrebeňom,   zvažujúci   sa   vľavo   do   Bieleho   potoka. Príčinou   bola   s   najväčšou   pravdepodobnosťou   nezodpovednosť   turistov.   Následkom   požiaru   bolo   časté   padanie   skalných   lavín   a   zosuvov,   ako i   obhorených   stromov   a   pňov   do   údolia,   čo   ohrozovalo   zdravie   i   životy   návštevníkov.   Roklina   bola   preto   uzavretá   a   všetky   sprístupňovacie zariadenia demontované. Od Kláštoriska bola prístupná len horná - požiarom nepostihnutá časť rokliny.
2
1
3
4
5
6
7
8
11
12
14
15
16
17
18
1
10
9
13