Hlavnou     turistickou     atrakciou     Pieninského     národného     parku     je     splavovanie     rieky Dunajec.   Táto   priteká   z   Poľska,   na   atraktívnom   území   Pienin   tvorí   štátnu   hranicu   a neďaleko   dedinky   Lesnica   sa   odkláňa   späť   do   Poľska.   Dunajec   sa   splavuje   v   dĺžke   cca 11   km   (viac   nástupíšť)   na   klasických   goralských   pltiach,   no   tiež   na   raftových   a   iných člnoch.   Splavovacie   služby   poskytujú   poľskí   i   slovenskí   pltníci.   Najkrajším   úsekom   je Prielom    Dunajca    medzi    Červeným    Kláštorom    a    Lesnicou.    Najznámejším    prírodným útvarom je skalnatý kopec Tri Koruny (na obr.). Z Hrabušíc cca 60 km. Súradnice Červený Kláštor:   49° 23´ 30˝ S ;    20° 24´ 19˝ V    
Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj Tip na výlet  -  P i e n i n y