K  y  s  e  ľ Malý Veľký Sokolia dolina Biely potok Biskupská poľana Veľká poľana Malá poľana 1 km x Biskupské chyžky Kláštorisko Dravecká dolka Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj N á h o r n á   p l a n i n a
Náhorná planina   Severnou             dominantou náhornej    planiny    sú    lúky    Veľká (na   obr.)   a   Malá   poľana.   Treťou   - menšou   lúkou   je   trošku   južnejšie Glac.     Názov     Biskupská     poľana vlastne      odráža      len      vlastnícky vzťah   (Spišské   biskupstvo),   ináč je    to    súčasť    Veľkej    poľany.    Na obrázku     vidíme     údolie     Bieleho potoka,      z      ktorého      k      planine vystupujú   rokliny   Kyseľ   a   Sokolia dolina.     Dravecká     dolka     je     len miestny     názov     záveru     Sokolej doliny,     turistický     chodník     však údolie opúšťa skôr. Pre       pokračujúcu,       najmä kôrovcovú     kalamitu     sa     vzhľad okolia      lúky      oproti      stavu      na fotografii   dosť   podstatne   zmenil, lesa citeľne ubudlo. Na      Veľkej      i      Biskupskej poľane   zreteľne   rozoznáme   závrty -   pre   vápencové   podložie   typické kužeľovité - lievikovité jamy.