Vitajte Vitajte Príhovor Príhovor Kam ísť Kam ísť Prístup Informácie Informácie Cestovné poriadky:
Zo   západu:          smer   Žilina   -   Liptovský   Mikuláš   -   Poprad:   Z   diaľnice   zísť   v   Jánovciach   (asi   8   km   za Popradom),   pokračovať   starou   cestou   do   Spišského   Štvrtku   (cca   2   km).   Tam   odbočiť   vpravo   okolo motorestu a kostola, do Hrabušíc cca 7 km. Z   juhu:       smer   Rožňava   -   Dobšiná   -   Pusté   pole   -   Poprad,   resp.   Červená   skala   -   Pusté   pole   -   Poprad:   10 km pred Popradom v dedine Hranovnica odbočiť vpravo, sledovať značenie na Hrabušice (10 km). V   lete    je   možné   v   smere   od   Rožňavy   prísť   skratkou   cez   horské   sedlo   Kopanec   =   odbočka   vpravo   medzi Stratenou a Dobšinskou Ľadovou Jaskyňou. Táto cesta je ale v zime neudržiavaná, NEPREJAZDNÁ! Z   východu:       smer   Prešov   -   Levoča   -   Spišský   Štvrtok,   resp.   Košice   -   Spišská   Nová   Ves   -   Spišský Štvrtok:   Z   diaľnice   od   Prešova   zísť   v   Jánovciach,   pokračovať   vľavo   cez   Spišský   Štvrtok   do   Hrabušíc. Mimo   diaľnice   v   oboch   prípadoch   v   Spišskom   Štvrtku   pri   benzínke   pokračovať   okolo   motorestu   a kostola do Hrabušíc (6 km). Zo   severu:   Smer   od   Kežmarku:   najbližšie   cez   Ľubicu   a   Vrbov   do   Jánoviec,   ďalej   vľavo   do   Spišského Štvrtku (cca 2 km), tam vpravo okolo motorestu a kostola do Hrabušíc (cca 6 km).
Vlaky:       -   rýchliky   do   stanice   Poprad    alebo   Spišská   Nová   Ves ,   odtiaľ   BUS,   TAXI   alebo STOP   necelých   20   km.   Osobné   vlaky   do   stanice   Vydrník ,   ďalej   BUS   (nie   od   všetkých vlakov!), prípadne pešo cca 2-3 km. Autobusy       diaľkové   do   staníc   Poprad   (14   km*),   Spišský   Štvrtok   (7   km*),   alebo   Spišská   Nová Ves  (18 km*). Lokálne z Popradu  alebo zo Spišskej Novej Vsi  cez Spiš. Štvrtok.        Letiská:    POPRAD (18 km*), Košice, Bratislava * = vzdialenosť od Hrabušíc.
Prístupové cesty do Hrabušíc:
GPS:  N 48° 58´ 30˝   E 20° 24´ 31˝
Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj P r í s t u p