Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj Užitočné rady návštevníkom B e z p e č n o s ť B e z p e č n o s ť Návštevný poriadok Návštevný poriadok Trasovanie turistických chodníkov Z á v e r o m Z á v e r o m V o d a V o d a P l á n o v a n i e   t ú r P l á n o v a n i e   t ú r V ý s t r o j V ý s t r o j
Všetky   turistické   chodníky   v   roklinách    sú   trasované   ako   jednosmerné:   len   výstup ! Zostupné   chodníky   sú   trasované   zvlášť.   Zdôvodnite   si   to   sami   predstavou   vyhýbania   sa oprotiidúcim   turistom   na   10-15   m   rebríku,   resp.   na   úzkych   vodorovných   rebríkoch   či roštoch   nad   potokom...   Okrem   toho   hlavne   nástup   na   rebrík   zvrchu   pri   zostupe   je podstatne   stresujúcejší   a   nebezpečnejší.   Výnimkou   je   kaňon   Prielom   Hornádu.   Tam   je pohyb   možný   v   oboch   smeroch,   ale   v   najužších   miestach   je   žiadúce   byť   ohľaduplný   k turistom, prichádzajúcim v protismere.
Dôležité kontakty Dôležité kontakty
Trasovanie turistických chodníkov:
Turistické značky Turistické značky Splavovanie Hornádu Splavovanie Hornádu