Závojový   vodopád   z   protisvahu:    je   známy   ako   najvyššia   súvislá   sústava   vodopádov   a   rebríkov   v Slovenskom   raji.   Roklina   má   však   jednu   nevýhodu   (alebo   výhodu?)   -   odkiaľkoľvek   k   nej   ideme,   je   dosť ďaleko. Cítiť to na kľudnejšom, turistami citeľne menej atakovanom prostredí .  
Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj S o k o l i a   d o l i n a