Štrbské   pleso:    jedno   z   najznámejších   a   najnavštevovanejších   turistických   a   športových   stredísk Vysokých   Tatier.   Na   naše   pomery   nadštandardné   podmienky   pre   zjazdové   i   bežecké   lyžovanie.   Dobrý východiskový bod pre rekreačnú i náročnejšiu vysokohorskú turistiku.  
Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj Tip na výlet  -  V y s o k é   T a t r y