Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj Všeobecné informácie Kúpanie Kúpanie
Prírodné  pomery:
Blízke mestá: Chránené: Relax: Lyžovanie Lyžovanie Prírodné pomery Rastliny Rastliny Živočíchy Živočíchy P o p r a d P o p r a d K e ž m a r o k K e ž m a r o k Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves L e v o č a L e v o č a
Vápencové     podložie     Slovenského     raja     podmienilo     vznik typických   krasových   útvarov:   hlboké   kaňony   a   rokliny   s   kolmými skalnými   stenami,   vodopádmi   a   kaskádami,   množstvo   jaskynných priestorov,   z   ktorých   je   však   verejnosti   sprístupnená   len   Dobšinská   ľadová   jaskyňa   v južnej časti Slovenského raja. Zachovalé   rastlinné   a   živočíšne   spoločenstvá   sa   vyznačujú   veľkou   pestrosťou   s množstvom   chránených   druhov.   Doposiaľ   tu   bol   potvrdený   výskyt   vyše   4.000   druhov bezstavovcov,   napríklad   vyše   2.000   druhov   motýľov.   Zdokumentovaných   je   tiež   vyše 200   druhov   stavovcov,   z   toho   130   chránených.   Rovnako   i   vyše   900   druhov   vyšších rastlín. Názov “raj” teda určite nie je len vzletnou frázou.