Zejmarská      roklina      je najmenšia   a   na   južnej   strane Slovenského       raja       jediná roklina.  Dostaneme     sa     k     nej pešo   priamo   z   Dediniek,   túra sa   však   skráti   nástupom   na   Bielych   vodách.   Keďže   je ale     návrat     orientovaný     na Dedinky,   predsa   len   je   lepšie aj začínať výlet práve tu.
Hrabušice a okolie Národný park Slovenský raj Z e j m a r s k á   r o k l i n a